Saturday, August 30, 2014

Decembro Esan

Delonge mi ne blogin, sed mi duran skribi Mondlange even eksterbloge. Yen un kreaco tia kiu, spite sia dislongeco, kaptan pripensinda ideo simbola.

Decembro esan
la most priskribinda mon'
law multos, ial ayn.

Wednesday, April 16, 2014

Oni Ne Dubez la Kreema Spirito de la Humaro

La titolo de tiu ci blogaco teman pri mia trofiereco, pro ke mi kredin iu kiu esin even tiam nekredebla, ay mi devintuz ne klami, ke povuz esi tute vere. Mu lojan sur grandega planedo, ay mu nombran sufice multe por kovri jia tuta teraco. Done ke mu eman krei ay difizi mua egzisto cie ayn kie mu povan, mu memorez ke ne egzistan netravidita teritorios en mua epoko.

Delonge mi amin nomisi 'pioniro' de la Mondlango-movado. Mi staran fiere inter la origina verkistos en Mondlangio, ay kwankam mi ne produkan novacos oftege, mi amuz kredi ke mi kontributan io minime valuozeta al jia kulturo naskisanta.

Dirinte tio, mi devan konfesi, kio mi jus lernin. En blogaco antawa, mi klamin, ke mia haykaro "Fremda Aero" esin eble la unu originala poemo. Nun mi konan, ke tio ne veran, car mi diskovrin, ke alia Mondlangisto produkin propra verkaco tia en 2008.

Yen la versaro de Tony R. Young, vere fita introduko al la poema tradico por Mondlango. Ji esan simpla, sed sincera, ay ji kumportan universala, tre huma sento. Traleginte la mesajaro en kiu Tony introdukan la poemo, sime ji esan skribita responde al tradukaco alen Mondlango de la Mondlangisto myaleee, kius propraco self esin araba poemo similtema.


kie, kie, kie?
mu ploran
nie, cie, ci tie.
la voyo flustran
kiam, kiam, kiam?
mu petan
niam, ciam, nun.
mua vivos flustran

ay:

kiam ay kie?
disluma voyo diran
nura nun, ci tie.


Mi speciale amegan la lasta stanzero: "nura nun, ci tie" insted "nure...", kwaz la awtoro volin objektizi nura spastempa punkto (ay dirizi jim de voyo! :-p). Eble esin nur gramatika miso, sed law mi la rezulta senso esan multe mor interesa.

Ne miskomprenez. Mi ne cagrenan pro tiu ci diskovraco. Mi tre aman tiu ci poemo ay mi respektan jua honesta humeco, ay do fakte nun mi povan stari even mor fiere pro tiu aldonaco al la granda tradico al kiu mi apartenan. Mi ne esan la unu, sed mi esan durizanto de tre spiritoza unu.

Mi citon parlanto de alia helplango por most gude komuniki la sento de l' momento: kurajo ay antawwarde! Mi esperan ke baldeege eson alia verkistos Mondlangista al kiu mi povan diri tio -- tiam eson multe pli signifoza mia wordos!

Sunday, February 23, 2014

Mondlango Denove Havan Facebook-Grupo

Saluto mondanos!

Cu yu konan ke egzisitin (til ante multa monos) Facebook-grupo por Mondlango? Versime ne, car tiu grupo niam havin mor ol cirkum 6 membros dum mi membrin. La tiama grupestro finfine deletin la grupo seneksplike, ay pose sime niu zorgin jia manko.

Hiere tamen mi decidin ke Mondlango meritan ay bezonan propra Facebook-grupo denove, do mi krein nova pajo por ji. La alia vaste uzata helplangos havan multa sukcesoza grupos ce Facebook, ay kelkde da ju ofte atraktan nova lernantos ay progresanta parlantos. Esan kompreneble; Facebook esan la most vaste uzata socia reto ce la interneto, ay simple tiel ayna grupo tia havan canso atentizi grandega nombro da humos al si. (Nu, teni tiu atento tamen esan tute dissama afero!) Anke nun, pos la forizo de RSS-abonfluos ce Yahoo! Groups, minime kelke da mu yam ne konsideran tiu forumaro, facile uzebla. Minime Facebook donan ebleco krei RSS-abonfluos (tamen nerekte ay nefacilege) ay multa alia alirilos, inklude poktelefona programaros, webposto, ay la webeyo self (kiu esan multe mor facile uzebla ol tiu de Yahoo! Groups, miaopinie). Anke la FB-interfaso siman facilizi mor rapida interaktado, danke (parte) al sia forumodeta staylo ay tuya tildatiskapablo. Konsidere ci cio, kial ayn ne revivigi la grupo? ;-)

Do, if interesizan yum vidi (or even morgude, partopreni en) vera, facila, amika konversado en Mondlango, alisez al mu ce https://www.facebook.com/groups/mondlango/. Ankore mu nombran dismulto, sed mu tre joye esperan, ke kum yua helpo, mu povon canji tio baldege!