Sunday, October 7, 2012

Avansizi la Wikio, Atp.

Nu, pos multete da wekos sen havi sufice da tempo libera por editi la tradukos -- tute neanticipite -- mi decidin ne durizi la traduko de MediaWiki nor Jappix. Jappix esan certe konsiderinda projekto futura, sed nuntempe mi morpreferuz atenti mor atingebla aferos.

Mi ne sugestan future durizi MediaWiki car, pro la sama kialos mencita supere, mi anke decidin ne deleti la wikio ce wikinet. La most granda problemo de wikinet law mi esin ke mi ne povin editi altlevela eros de la softwaro, kiel nomspasos, sed vere pos pripensi plu mi ne anticipan ke tio eson problemega. Oni povan facile trovi la nomos de la nomspasos, ay vere ne esuz tre dissama ol la tradukuta versios, kiu mi kreuz.

Mi havan bi kialos por ci tio. Unu, if pos la difdono de mia tradukaco mi ankore esan la most aktiva tradukisto ay even mi ne povan editi tiel rapide, eventuale la projekto mortizon aynakaze. Esan tute pli manajeble, havi projekto kiu avansan disrapide sed ciam kum la intereso de minime kelka personos, ol havi projekto kiu riskan ie ayn  perdi la intereso de ciu... ofte if tio okazan even dum dislonga tempo, la projekto riskan morti tute. Tiel, usante hostata wikiwebeyo, minime mi povan plifacile avansizi la wikio miself. Mi kredan ke nune la wikitraduko ce wikinet esan mor kompleta (tamen nur iomete) ol mia dawncarjita versio de MediaWiki, do anke mi ne zorguz labori morlonge pri tradukos kiam mi ja preferuz krei artiklos ay alia pajos.

La biu kialo esan mor selfevidenta ay praktika. Esan klare ke mi simple ne povan eltraduki kum la rapideco de nova versia difdonos de MediaWiki. Mi ne certan cu oni tipe aldonan or elprenan traduklinos inter disgranda versia canjos, sed mi anticipan ke minime inter la granda canjos mi ankore ne povuz fari korektacos sufice rapide por preventi eta softwara problemos. (Vere mi konan ke, even if linos canjituz, esuz versimile ne multos, sed ankore alvenuz la problemo de trovi jum.) Certe tiu ne implan ke softwara problemos esuz certe venonta; anke esuz la pure estetika problemo de trovi ay korekti nova ne-Mondlangizita frazos en la interfaso, ay kandide tio veksuz mim. Plisimple, mi ne volan zorgi futura problemos por kiu mi ne havuz or even voluz havi la tempo.

Mi tute ne voluz diri ke mi ne lernin pro ci tiu projektos tamen. Mi ekkomprenin tute morgude kiel simple oni povan krei ay organizi langa faylos ay kiel pripensi interfasos. La sperto de traduki MediaWiki speciale diferin de mia anticipos car delonge mi editin la interfaso ce wikinet; iu ayn kiu provin editi la interfaso tiel povan atesti ke organizi la sistema mesajos alfabete ne esan helpema, speciale if oni volan kompari simila tradukuta linos atp.

Nu, aynakaze, mi esperan ke mi ne disfelicizin iu ayn per tiu novaco. Mi ankore kredegan ke esuz tute morgude por Mondango, ne zorgi ciam ayn kun traduka projektos ay avansi tuy kun projektos mor interesa, mor kumlaboriza, ay vere mor amuza. Mu la parolantos de internaxa helplangos lernin tiu langos por amikisi, kumlabori, ay difizi la idealos de paco ay amikeco, ne por labori sole ye laboroza senfina tedacos. Cu mi pravan?

Mi pensin tiel. ;-)

Dirinte tio, if yi havan intereso pri helpi kum la wikio, bonvolez senti tute bonvena ay registrisez per la linkilo supera. Even kum la lesizita laborcarjo de usi la hostata opto, mi bezonon ciom da la helpo kiom mi povan havi!

No comments:

Post a Comment